Afbeelding Woonzorgcentrum De SpoeleAfbeelding Woonzorgcentrum De SpoeleAfbeelding Woonzorgcentrum De SpoeleAfbeelding Woonzorgcentrum De Spoele
  • houten binnen-ramen verpleegposten
  • burelen verpleegkundigen
  • dienstkeuken